قوانین استفاده از وب سایت


 

بسمه تعالی

توافقنامه شرائط ضمن سفارش

با نام و یاد خداوند متعال، این توافقنامه بر اساس مندرجات زیر، و به منظور تعیین حدود و مرزهای میان دو طرف داد وستد،  تنظیم گردیده و منعقد می شود، و طرفین پس از امضا یا تأیید این توافقنامه، در ارتباطات فی مابین، چارچوب تعریف شده زیر را کاملاً جاری و لازم الاجرا برای خود می دانند:

 

ماده 1- طرفین توافق:

 1-1- سفارش دهنده ( با مشخصات ثبت شده در سایت )

 1-2- چاپخانه آنلاین به نشانی شیراز ، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان شکیبا ، پلاک 5/1 که از این پس چاپخانه نامیده خواهد شد.

 

ماده 2- موضوع توافق:

 2-1- ارائه سفارش چاپ از جانب سفارش دهنده به چاپخانه، و چاپ و تحویل کالای مورد سفارش از جانب چاپخانه به سفارش دهنده. گفتنی است این سفارشات بدون محدودیت تعداد و زمان می توانند در یک یا چندین نوبت از سفارش دهنده به چاپخانه ارائه شود.

 تبصره 1- سفارشات ارائه شده از جانب سفارش دهنده، در قالب فرم های سفارش مستقر روی پایگاه اینترنتی به نشانی chapkhanehonline.ir را تکمیل و نهایتاً ثبت می نماید. 

 تبصره 2- ملاک تعهد و عمل چاپخانه، مندرجات فرم سفارش مستقر روی پایگاه اینترنتی که به تأیید سفارش دهنده رسیده است، خواهد بود. لذا چاپخانه در باره هر گونه درخواست و توضیحات شفاهی که در فرم یا فرم های مذکور قید نشده باشد متعهد و پاسخگو نمی باشد.

 

ماده 3- تعهدات چاپخانه:

 3-1- چاپخانه موظف است، سفارش ارائه شده از جانب سفارش دهنده را در موعد مقرر بر اساس توافق اولیه، آماده و تحویل نماید.

 تبصره 1- علیرغم تعهد چاپخانه نسبت به موعد تحویل سفارش، نظر به وجود آیتم های متعدد در تولید یک محصول چاپی یا تبلیغاتی، احتمال تأخیر در تحویل، بسته به نوع سفارش، وجود خواهد داشت. بنابراین در ابتدای هر سفارش هیچ گونه فرضی مبنی بر وجود تاریخ مصرف سفارش و متعاقب آن عدم کارایی و عدم پذیرش آن از جانب سفارش دهنده پس از موعد مقرر، وجود ندارد.

 3-2- چاپخانه تمام مساعی خود را در ارائه بدون نقص کیفی و کمی کالای مورد سفارش، قرار خواهد داد. اما در صورت وجود نقص یا اشکال احتمالی در کالای تحویلی، چاپخانه محصول خود را طبق شرایطی که در آیین نامه گارانتی ذکر شده است، گارانتی می نماید.

 3-3- زینک های مصرفی به عنوان ابزار کار و دارایی چاپخانه تلقی شده و همراه با سفارش به مشتری تحویل نمی شود. همچنین به دلیل ماندگاری کوتاه مدت و عدم امکان بایگانی حجم انبوه زینک ها، تجدید چاپ هر سفارش اختصاصی فقط تا یک ماه امکان پذیر است و پس از آن زینک معدوم می گردد.

 

ماده 4- تعهدات سفارش دهنده:

 4-1- سفارش دهنده ملزم و متعهد به اجرای کامل تعهدات مالی مذکور در ماده 7 می باشد.

 4-2- ارائه فایل طراحی و یا تأیید فایل طراحی شده توسط چاپخانه بنا به درخواست سفارش دهنده ، بر عهده سفارش دهنده می باشد.

 تبصره 1- سفارش دهنده ملزم به رعایت موارد کیفی و فنی برای بهینه سازی و بهبود کیفیت چاپ بر اساس نکات ارائه شده در دستورالعمل طراحی تنظیم شده توسط چاپخانه و سایر استانداردهای چاپ می باشد. بدیهی است چاپخانه به هنگام اخذ سفارش هیچ گونه ممیزی و بازرسی نسبت به نحوه طراحی طرح ارائه شده نخواهد داشت. لذا در صورت بروز هرنوع عدم کیفیت ناشی از عدم رعایت استانداردهای مذکور در طراحی، چاپخانه هیچ گونه مسئولیتی را نخواهد پذیرفت.

 

ماده 5- نحوه تحویل سفارش:

 5-1- نظر به حساسیّت ویژه کالاهای چاپی و طبق قاعده معمول، کالای آماده تحویل صرفاً به شخص سفارش دهنده و یا نماینده وی، به صورت حضوری و یا در محل مورد مورد تایید سفارش دهنده تحویل داده خواهد شد.

 5-2- در صورت درخواست سفارش دهنده با توجه به بُعد مسافت، مبنی بر ارسال کالای آماده تحویل به وسیله پیک موتوری، تاکسی کرایه، وانت بار و یا از طریق پایانه های مسافربری یا باربری، این چاپخانه فقط با در نظر گرفتن شرایط زیر نسبت به بسته بندی و ارسال کالا اقدام خواهد نمود:

 5-2-1- چاپخانه بار ارسالی را بر اساس مشخصات و نشانی ثبت شده در بانک اطلاعات خود، که قبلاً توسط سفارش دهنده اعلام شده، برای سفارش دهنده ارسال خواهد نمود.

  5-2-3- چاپخانه می تواند به منظور ارائه خدمات منظم تر و قابل پیگیری، همچنین گستره توزیع وسیع تر برای شهرهای ایران، به حداقل رساندن اشتباهات پیش بینی شده و نشده، و کاهش بهای کرایه حمل به نفع سفارش دهنده، برای سفارش دهندگان سایر شهرستان ها، یک شخص حقیقی و یا حقوقی حمل کننده را انتخاب و با وی قرارداد حمل تنظیم نماید.

  5-2-4- چاپخانه ، تنها کالا را پس از بسته بندی به نیابت و وکالت از جانب سفارش دهنده، به شخص حقیقی یا حقوقی حمل کننده تحویل داده و در قبال آن فقط برگ بارنامه اخذ خواهد نمود. لذا در صورت بروز هر گونه حادثه احتمالی در طول مسیر از چاپخانه تا سفارش دهنده از قبیل خیس شدن، ناپدید شدن جزئی یا کلی، و یا کسری بخشی از کالا، تمام مسئولیت آن برعهده سفارش دهنده می باشد و چاپخانه در این رابطه هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نخواهد گرفت.

تبصره 1- در صورت بروز احتمالی موارد فوق الذکر سفارش دهنده ملزم به پرداخت کامل مبلغ سفارش به چاپخانه بوده و می تواند شخصاً با اخذ بار نامه یا قبض حمل مربوطه از چاپخانه، برای احقاق حقوق حقّه خود علیه شخص حمل کننده در مراجع ذیصلاح اقامه دعوی نماید.

 تبصره 2- چاپخانه بارنامه ها یا قبوض ارسال محموله را حداکثر تا یک هفته پس از ارسال، نزد خود نگاه خواهد داشت، تا در صورت لزوم به سفارش دهنده تحویل گردد. بدیهی است پس از گذشت این مدت چاپخانه تعهدی در قبال تحویل بارنامه یا قبض حمل به سفارش دهنده نخواهد داشت.

 5-2-5- هزینه حمل بار به جهت شهرک های اطراف شیراز و مشتریان خارج از شهر شیراز کاملاً بر عهده سفارش دهنده خواهد بود.

 5-2-6- هزینه مربوط به بسته بندی و حمل بار تا پایانه بارِ طرف قرارداد چاپخانه (هزینه شهری) برای سفارشات بالاتر از مبلغ مندرج در سایت ، بر عهده سفارش دهنده می باشد.

 تبصره 1- هزینه بسته بندی و حمل بارهای با حجم بیش از حد معمول بر عهده سفارش دهنده است.

تبصره 2- در صورت تمایل سفارش دهنده به ارسال بار از طریق شخص حمل کننده دیگری به جز حمل کننده طرف قرارداد چاپخانه ، هزینه شهری نیز بر عهده سفارش دهنده خواهد بود.

 تبصره 3- چاپخانه در طول روزهای کاری صرفاً در نوبت های مشخص نسبت به جمع آوری و تحویل بار به شخص حمل کننده طرف قرارداد جهت ارسال اقدام خواهد نمود. لذا در صورتی که بنا به درخواست مشتری و برحسب ساعت حرکت وسیله حمل کننده بار برای یک مقصد خاص، نیاز به ارسال در ساعت خاصی باشد، هزینه شهری نیز بر عهده سفارش دهنده خواهد بود.

 تبصره 4- سایر هزینه های مربوط به انبارداری مبدأ، حمل از مبدأ تا مقصد و انبارداری شهر مقصد بر عهده سفارش دهنده می باشد.

تبصره 5- لطفا پس از دریافت پیامک (( آماده بودن سفارش )) در صورت نیاز به ارسال سفارش ، با دفتر چاپخانه هماهنگ بفرمایید . بدون هماهنگی هیچ سفارشی ارسال نمی گردد .


تبصره 6- در صورت عدم هماهنگی جهت ارسال سفارش و یا تحویل حضوری سفارش ، سفارش پس از یک ماه کاری معدوم خواهد شد .

  

ماده 6- سایر شرایط:

 6-1- تمام سفارشات، درخواست ها، تأییدیه ها، توضیحات و سایر مراودات طرفین الزاماً می بایست، به صورت مکتوب یا از طریق سایت ثبت شده و رد و بدل گردد. بدیهی است در صورت لزوم به هر دلیل همین مکتوبات قابل استناد و مورد پذیرش طرفین خواهد بود.

 تبصره 1- به دلیل صرفه جوئی در وقت و هزینه، طرفین، اعتبار قانونی مکتوبات ارسال شده از نوع موارد فوق الذکر را که از طریق دستگاه فاکس رد و بدل گردد، برابر اصل ارزش اصل آن سند قرار می دهند.

 تبصره 2- در صورتی که سفارش دهنده به صورت تلفنی اقدام به ارائه سفارش و یا توضیحات تکمیلی نماید، الزاماً می بایست موارد شفاهی خود را به روش های گفته شده، به صورت مکتوب تأیید نماید. اما اگر به هر دلیل اعم از دسترسی نداشتن به دستگاه فاکس، امکان بررسی و تأیید کتبی توضیحات سفارش را نداشته باشد، بدینوسیله شخصاً تمام مسئولیت ناشی از هرگونه اشتباه و اختلافی را پذیرفته و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

 تبصره 3- درج، ثبت و تأیید هر گونه اطلاعات سفارش، توضیحات و غیره درون فرم های مستقر روی پایگاه اینترنتی متعلق به چاپخانه به نشانی chapkhanehonline.ir به منزله ارائه اطلاعات مکتوب گفته شده در بند 6-1 شناخته شده و دارای ارزش قانونی و قابل استناد خواهد بود. بدیهی است به دلیل اختصاص یافتن شناسه و رمز ورود ویژه برای سفارش دهنده، ثبت یا تأیید هر فرم روی این پایگاه برابر با ارزش قانونی امضای وی تلقی می گردد.

 

ماده 7- مبلغ سفارش:

 7-1- مبلغ محاسبه شده و مندرج در فرم سفارش که به تأیید سفارش دهنده نیز می رسد، بر اساس تعرفه مصوب چاپخانه، به عنوان مبلغ قطعی مورد توافق طرفین تلقی شده و پس از آن به هیچ میزان، و به هیچ دلیلی اعم از تخفیفات جزئی یا کلی و غیره از آن کاسته نخواهد شد.

 تبصره 1- اگر سفارش دهنده پس از تأیید فرم سفارش، ظرف مهلت تعیین شده در سایت ، تصمیم به اعمال تغییرات در مشخصات سفارش خود داشته باشد، این کار در صورت موافقت چاپخانه، و در صورت نیاز، با اعمال تغییر در مبلغ سفارش انجام خواهد پذیرفت، که از قاعده بند 7-1 مستثنی خواهد شد. اما در صورت عدم تفاهم طرفین، بر اساس شرایط مندرج در ماده 8 توافق نامه، سفارش لغو خواهد شد.

 تبصره 2- اگر چاپخانه پس از تأیید فرم سفارش، ظرف مدت همان روز کاری تصمیم به اعمال افزایش مبلغ سفارش بنا به دلایل مختلفی اعم از افزایش بهای مواد اولیه و یا اشتباه در محاسبات داشته باشد، این کار در صورت موافقت سفارش دهنده، و در صورت نیاز، با اعمال تغییر در مبلغ سفارش انجام خواهد پذیرفت، که از قاعده بند 7-1 مستثنی خواهد شد. اما در صورت عدم تفاهم طرفین، بر اساس شرایط مندرج در ماده 8 توافق نامه، سفارش لغو خواهد شد.

 7-2- سفارش دهنده ملزم به پرداخت کامل مبلغ سفارش فوق الذکر طبق ضوابط و مقررات چاپخانه خواهد بود.

 

ماده 8- شرایط لغو سفارش:

 8-1- طرفین فقط طبق ضوابط و شرایط زیر مجاز به لغو سفارش خواهند بود:

 8-1-1- در صورتی که سفارش دهنده بنا به هر دلیل اعم از اصلاحات فایل و غیره  متمایل باشد سفارش خود را لغو نماید ، بدلیل حجم عمده سفارشات تنها در زمان تعیین شده در سایت فرصت خواهد داشت نسبت به لغو سفارش خود اقدام نمایید و در صورت اتمام زمان مذکور به هیچ وجه امکان لغو سفارش فوق مقدور نمی باشد .

 تبصره 1- بدیهی است اگر درخواست لغو، پس از اتمام مراحل تولید به اطلاع چاپخانه برسد، سفارش دهنده همچنان ملزم به پرداخت کامل مبلغ مندرج در فرم سفارش خواهد بود.

 8-1-2- در صورتی که چاپخانه بنا به هر دلیل متمایل باشد سفارش اخذ شده را از جانب خود لغو نماید، می بایست مراتب را حداکثر تا 2 روز کاری پس از اخذ سفارش ، به اطلاع سفارش دهنده برساند.

 

ماده 9- موارد حل اختلاف:

 9-1- در صورت بروز اختلاف مابین دو طرف، ابتدا طرفین تمام مساعی خود را در جلب رضایت یکدیگر قرار داده و در صورت عدم تفاهم، هر کدام می تواند با طرح دعوی در اتحادیه چاپخانه داران استان فارس ، هیات داوران و در نهایت از طریق مراجع ذیصلاح قانونی، پیگیری حقوق خود را پیگیری نماید.

 

ماده 10- اعتبار این توافق نامه:

 10-1- این توافق نامه در 10 ماده و 34 بند و 28 تبصره تنظیم شده است.

 10-2- سفارش دهنده با یک بار تأیید و پذیرش این توافق نامه، کلیه شرائط و مقررات مندرج و حاکم بر آن را در طول مدت همکاری طرفین و برای کلیه سفارشات ارائه شده از جانب خود به چاپخانه جاری و معتبر می داند.

 10-3- طرفین این اجازه را دارند تا در صورت بروز هر گونه اختلاف مابین یکدیگر، در مراجعه به هر یک از مراجع ذیصلاح قانونی به این توافقنامه استناد نمایند.

 

قوانین و مقررات فنی ثبت سفارش در سامانه چاپخانه آنلاین

 

 از ارسال سفارشاتی که ممنوعیت چاپی داشته و با شئونات فرهنگی و اعتقادی جمهوری اسلامی ایران مغایرت داشته باشد جدا پرهیز نمائید.

بدینوسیله نکاتی که لازم است در طراحی گرافیکی کامپیوتری برای چاپ لحاظ شود، به حضورتان تقدیم می گردد. خواهشمند است با در نظر گرفتن این نکات در طرح، باعث بهبود کیفیت و جلوگیری از بروز خسارت در سفارش چاپ افست خود گردید.

 

الف) ضوابط و مقررات قانونی

 1.  سفارشاتی که ممنوعیت چاپی دارند مانند : فال قهوه و تاروت . تاتو . تصاویر بانوان(چهره یا اندام) . آموزش رقص . بدنسازی . طرح ورقهای بازی . نصب آنتن ماهواره . شرکتهای هرمی . عکس چهره ائمه اطهار و طرح های تمام لاتین ( لیبل ) و ... در صورتی که از چشم ناظر چاپ این چاپخانه دور بماند و وارد پروسه چاپ شود پس از چاپ این سفارش توسط چاپخانه امحاء خواهد شد و تمامی هزینه ها و عواقب نقدی و کیفری به عهده سفارش دهنده میباشد .
 2.   چاپ اقلام چاپی با متن تمام لاتین به نحوی که بیننده یا مصرف کننده را در هنگام استفاده، به سمت کالا یا خدمات خارجی منحرف نماید، ممنوع می باشد. (به عنوان مثال چاپ جعبه یا کاتالوگ برای یک نوع کالا به نحوی که به غلط به مخاطب، خارجی بودن یک کالای تولید داخل القاء گردد)
 3.  چاپ سربرگ، فاکتور، برگ قرارداد، ضمانت نامه یا هرنوع اوراق تجارتی رسمی دیگر، منوط به احراز هویت قانونی صاحب سفارش خواهد بود. و لذا طراح می بایست پیش از اقدام به طراحی نسبت به این موضوع اطمینان حاصل نمود.
 4.  مسئولیت قانونی کنترل اعتبار مجوز چاپ آگهی یا هر نوع اوراق تبلیغاتی جهت موسساتی همچون آموزشگاه ها، شرکت های خدماتی، شرکتهای انبوه سازی، مراکز درمانی و بهداشتی و ... که نیاز به اخذ مجوز چاپ آگهی از ارگان مربوطه دارند، برعهده شخص سفارش گیرنده می باشد.
 5.  سفارشاتي هستند که جهت ثبت آن نياز به ارائه مجوز مي باشد که تعدادی از آنها به شرح زير است : آرم شرکت های دولتي - انواع برچسب های تمام لاتين - مواد دارويي - مواد شيميايي - انواع کارت ضمانت - برچسب های راهنمايي و رانندگي - برچسب مواد غذايي - تجهيزات پزشکي - مواد آرايشي و بهداشتي و ...

ب) نکات فنی 

 1. در نظر داشته باشيد کليه فايل های شما هنگام فرم بندی ، به صورت اتوماتيک کتابي خواهند شد: اگر سفارشي داريد که مي بايست سکه ای چاپ شود . به صورت حضوری يا ايميلي اقدام نمائيد.
  نکته : در سامانه فروش آنلاين ، فايل های سکه ای و يا چيدمان خاص نداريم .
 2.  فرمهای افست تمام رنگی و پاکتهای فرم عمومی با  اختلاف رنگ تحویل داده میشود , لذا افرادی که چاپ خود را دقیقا مانند نمونه فایل خود می خواهند باید سفارش را به صورت اختصاصی انجام دهند .
 3. توجه مهم  : در فرمهای عمومی امکان یک رنگ در آمدن ست اداری وجود ندارد . ( به دلیل اینکه هر کدام از فرمها با هم متفاوت هستند )
 4. رنگهای طلایی . نقره ای . فسفری .فیروزه ای(سبز آبی ) . در فرمهای عمومی و کارت ویزیت به دلیل تعدد رنگهای مختلف در فرم هیچگونه ضمانتی ندارد .
 5. نکته مهم: بدلیل تفاوت سیستم خروجی رنگ در پرینترهای جوهر افشان و و دستگاه های چاپ دیجیتال با ماشین چاپ افست، مطمئن باشید که هیچگاه نمونه چاپ افست نهایی با پرینت ارائه شده از طرف شما به مشتری مطابقت نخواهد داشت.
 6. زمان های تعیین شده برای هر یک ازخدمات، زمان آماده شدن در دفتر چاپخانه میباشد و افرادی که از خدمات پیک . خط تا .سر چسب و دیگر خدمات این مجموعه استفاده میکنند باید زمان تاخیر یک یا دو روزه  را مورد محاسبه قرار دهند .
 7. سفارشات A5 و بزرگتر از آن در فرمهای ویزیت ساده شامل گارانتی نمیباشد .
 8. قبل از سفارش حتما مطالب قسمت آپلود فایل و سفارشات جدید را مطالعه کنید. در صورت رعایت نکردن هر یک از مطالب بالا و مطالب قسمت آپلود فایل و سفارشات جدید  و بخش گارانتی و استاندارد قالبها ، سفارش شما شامل گارانتی نمیباشد و چاپخانه مسئولیتی نخواهد داشت .
 9. در ساختن فیلم کارتهای برجسته و موضعی توجه داشته باشید که قسمت برجسته و موضعی باید از 4 طرف 7 میلیمتر فاصله داشته باشد .کلیه فیلمهای باید تک رنگ مشکی باشد و از سایه و افکت استفاده نشود .(در غیر اینصورت هر گونه مشکل از لحاظ رنگ . حباب . برش . یووی و ... شامل گارانتی نمیباشد)
 10. توجه مهم :به علت تغییر مـداوم مـواد اولیه ( کاغذ-مرکب- روکش ها...) و همچـنین تـفاوت میانگین رنـگی در هر فـرم سفـارشات شما در محصولات عمـومی که حـتی با اخـتلاف یک فـرم چـاپ شده اند با هـم قابل مقایسه نخـواهد بود.(اختلاف محصولات عمومی از چـاپ تا چاپ 30% خواهد بود).
 11. تمامی سفارشات چاپی با 3% تا 7% باطله یا کسری تحویل داده می شود.
 12. مشتریان گرامی توجه داشته باشید این مجموعه در قبال خرابی های احتمالی که تمامی شرایط گارانتی را رعایت کرده باشید موظف است دوباره سفارش شما را چاپ نماید . و برگشت هزینه نخواهیم داشت .
 13.  کارهای مرجوعی فقط در زمان و جنسی که سفارش داده شده قابل مرجوع شدن میباشد .
 14. توجه داشته باشید این مجموعه تمام تلاش خود را در مورد به موقع تحویل دادن محصولات انجام میدهد . ولی در مواردی فرس ماژور مانند سیل و برف و یخبندان جاده و تصادف و خرابی احتمالی کامیونها که از دسترس این مجموعه خارج میباشد تعهدی نخواهد داشت .
 15.  در صورت ایراد در سفارشات فلکس و بنر و استیکر و مش قبل از نصب باید مرجوع شود در غیر این صورت مرجوعی محسوب نمیشود.
 16. ال سی دی ها RGB هستند و چاپ CMYK ، لطفا در انتخاب رنگ دقت فرمایید.
 

ج )نکات مهم راجع به طراحی

 1. عکس چهره انسان  فاقد گارانتی و هیچ ضمانتی ندارد .( به علت اینکه احتمال قرمز یا تیره شدن عکس وجود دارد قابل گارانتی نمیباشد )
 2. طرح های اسکن شده فاقد گارانتی میباشد .
 3. اطراف طرح خود از کادر و اشکالی که باعث تقارن در کارت میشود  استفاده نکنید .( کادر در هیچ کدام از محصولات ضمانت ندارد )
 4. قبل از ارسال فایل خود را در برنامه های coreldrow و freehand چک کنید و از سلامت فایل خود اطمینان حاصل کنید .
 5. برای جلوگیری از پشت زدن و کثیف شدن سطح کارت های دورو، طرح دو طرف آن را مشابه و با زمینه یکسان طراحی نمایید.
 6. کارت های کتان به علت نوع مقوای به کار رفته در آن، برای طرح های تمپلات (زمینه یکدست رنگی) مناسب نیستند و احتمال برفکی شدن زمینه بسیار زیاد می باشد.