ثبت نام


مراحل ثبت نام و تکمیل اطلاعات تنها یک مرتبه مورد نیاز بوده و پس از آن با درج شماره موبایلی که هنگام ثبت نام وارد نموده اید(بعنوان نام کاربری)

و درج رمزی که قبلا تعیین نموده اید ، امکان دسترسی به پروفایل خود و ثبت سفارش را خواهید داشت .