خدمات چاپ دیجیتال | استند و رول آپ


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1استند با چاپ بنر ۱۰ انس چین-چاپ معمولی-۲۰۰×۹۰ سانتی متریک رو210,000 تومان۱ روز کاری
2استند با چاپ بنر ۱۰ انس چین-چاپ خوب-۲۰۰×۹۰ سانتی متریک رو225,000 تومان۱ روز کاری
3استند با چاپ بنر ۱۳ انس چین-چاپ خوب-۲۰۰×۹۰ سانتی متریک رو260,000 تومان۱ روز کاری
4استند با چاپ بنر ۱5 انس چین-چاپ خوب-۲۰۰×۹۰ سانتی متریک رو295,000 تومان۱ روز کاری
5استند با پلات و لمینت براق-۲۰۰×۹۰ سانتی متریک رو360,000 تومان۱ روز کاری
6استند با پلات و لمینت مات-۲۰۰×۹۰ سانتی متریک رو410,000 تومان۱ روز کاری
7رول آپ خارجی با چاپ پی وی سی-۲۰۰×۸۵ سانتی متریک رو560,000 تومان۱ روز کاری
8رول آپ خارجی با چاپ PVC و لمینت براق -۲۰۰×۸۵ سانتی متریک رو720,000 تومان۱ روز کاری
9رول آپ خارجی با چاپ PVC و لمینت مات -۲۰۰×۸۵ سانتی متریک رو720,000 تومان۱ روز کاری