خدمات چاپ دیجیتال | چاپ پارچه


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1پارچه بوم ( چاپ با پلاتر )یک رو105,000 تومان1-2 روز کاری
2پارچه کنواس ( چاپ با پلاتر )یک رو110,000 تومان1-2 روز کاری
3پارچه نانو ( چاپ با پلاتر )یک رو95,000 تومان1-2 روز کاری
4پارچه تکستایل ( چاپ با پلاتر )یک رو120,000 تومان1-2 روز کاری