مصاحبه رادیویی به مناسبت روز صنعت چاپ


به مناسبت روز 11 شهریور ، روز صنعت چاپ ، با مدیریت و کارکنان طوبی چاپ از طرف صدا و سیمای استان فارس مصاحبه رادیویی انجام و در برنامه محله جوانی پخش گردید .


مشروح کامل این مصاحبه را میتوانید از اینجا گوش کنید

 

تاریخ انتشار: 1397/06/19 - 12:48:29

کلمات کلیدی: مصاحبهرادیوییمدیریتطوبی چاپ